5053873217 [email protected]

Lenovo, düzenlediği basın toplantısıyla globalde ve Türkiye’de 2023 yılına dair sonuçları ve 2024 yılına dair hedefleri kamuoyuyla paylaştı. Lenovo’nun açıkladığı global üçüncü çeyrek sonuçlarına göre, grubun cirosu önceki yıla göre yüzde 3 artışla 15,7 milyar dolara yükseldiği belirtildi.

Grubun kârlılığı ise üst üste ikinci kez bir önceki çeyreğe göre arttı. Net gelir, Hong Kong Finansal Raporlama Standartları dışı (HKFRS dışı) bazda 357 milyon dolar olurken net gelir marjı önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 artarak yüzde 2,3 oldu. Grubun çeşitlendirilmiş büyüme etkenleri güçlü performans sağlamaya devam ederken, bilgisayar dışı işletmelerin cirosu, bir önceki yıla göre 1,3 puan artışla Grup cirosunun yüzde 42’sini oluşturdu.

YÜZDE 20 PAZAR PAYI
IDC verilerine göre 2023 yılında Türkiye bilgisayar pazarındaki pazar payı yüzde 20.2 oldu. Bu sonuçla Lenovo Türkiye, üst üste 4. yılı pazar lideri olarak kapatmış oldu. Lenovo’nun Türkiye bilgisayar pazarındaki birincilikleri, büyük kurumsal müşteri segmentinde yüzde 33.2, dizüstü bilgisayar segmentinde yüzde 22, tüketici segmentinde yüzde 15.1 oranları ile gerçekleşti.

Sonuçlara dair konuşan Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu, “2023 yılında Lenovo olarak hem temel faaliyetlerimizin esnekliği, hem de hizmet odaklı dönüşümün etkinliğiyle vaatlerimizi yerine getirdik ve önceki yıla göre globalde ciromuzu artırmaya devam ettik. Diğer yandan Türkiye’de de bilgisayar pazarındaki liderliğimizi 4. yıla taşımanın büyük gururunu yaşıyoruz. Geleceğe baktığımızda ise, yapay zeka inovasyonuna olan bağlılığımız, cepten buluta bilgi işlem kabiliyetlerimiz, akıllı cihazlar, akıllı altyapı, akıllı çözümler ve hizmetlerden oluşan geniş portföyümüz ve yapay zeka alanındaki diğer önemli liderlerle iş birliğimiz, yapay zeka konusundaki muazzam fırsatları yakalamak için iyi bir konumda olmamızı sağlayacak”

Türkiye’nin dijital dönüşümle kalkınması ve dijitalleşmesine dair önerilerini de açıklayan Hantaloğlu, şu ifadeleri kullandı: “KOBİ’lerimizin dijital dönüşümlerini tamamlaması gerekiyor. KOBİ’lerimiz Türkiye’de toplam işletmelerin yüzde 99.8’ini, toplam istihdamın yüzde 76.7’sini, yatırımların yüzde 38’ini, katma değerin yüzde 26.5’ini, ihracatın yüzde 10’unu oluşturuyor. Yüksek teknolojinin iş ve kullanım modellerinin oluşması yatırım ve altyapı gerektiriyor. Yüksek teknoloji içeren iş modellerinin beklenen hızda katma değere dönüştürülmesi diğer bir öncelik olmalı. 5G, WiFi 6, yüksek hızda internet, fiber optik kablolar gibi konular oldukça kritik önem taşıyor. Dijital girişimlerdeki potansiyele ulaşmak ve küresel pazarda rekabet gücünü artırmak için gerekli fon ve ekosistem desteğinin sağlanması da elzem bir konu. Dijital dönüşüm ve teknoloji atılımının ihtiyaç duyduğu yetkinliğe sahip iş gücü ve inovasyon kültürü istenen ölçüde sağlanması gerekiyor.”


Marka diğer yandan, hem globalde hem de Türkiye’de yapay zeka çağının sağladığı önemli büyüme fırsatlarını değerlendirdiğini duyurdu. Özellikle gelişen hibrit yapay zeka trendi, kullanıcıların daha fazla yaratıcılık ve üretkenlik için tasarlanmış cihazlara ihtiyaç duymasıyla sektörde yenilenme döngüsünü teşvik edecek bir trend olan yapay zeka bilgisayar talebini doğrudan artırıyor. Hibrid yapay zeka, cihazların yanı sıra hibrid altyapı ve yapay zeka temelli uygulamalara, çözümlere ve danışmanlık, tasarım, geliştirme ve bakım gibi hizmetlere olan talebi artırarak, birden fazla müşteri grubunda büyümeyi destekliyor.

Lenovo’nun yapay zeka çağındaki benzersiz konumunu daha da güçlendirmek için inovasyon yatırım taahhütlerini sürdürdüğünden bahseden Hantaloğlu, bu konuda ise şöyle konuştu: “Lenovo olarak Ar-Ge ekibini büyüterek Grup çalışan sayısının yüzde 25’inin üstüne çıkardık. Lenovo’nun Ar-Ge giderlerinin ciroya oranı, mali yılın tamamında tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaşma yolunda ilerliyor. Yapay zeka destekli, yapay zekaya hazır ve yapay zeka için optimize edilmiş cihaz, altyapı, çözüm ve hizmet portföyüyle devam eden bu yatırımlarımız, Lenovo’nun “Herkes için Yapay Zeka” vizyonunun temelini oluşturuyor. Lenovo global düzeyde önümüzdeki yıl Yapay Zeka’ya yönelik 1 milyar Dolar yatırım yapmayı planlıyor. Yapay Zeka yaklaşımımız, bireylerin ve işletmelerin yaşam ve çalışma biçimini değiştirirken Grubun gelecekteki sürdürülebilir büyümesini destekleyecek.”