5053873217 [email protected]

Nostradamus, Hiroşima’ya atılan atom bombasından Adolf Hitler’in yükselişine kadar pek çok tarihi olguyu 16. yüzyıldaki eserlerinde tahmin etti.

Şifreli şiirler halinde yazdığı eserleri, tarihsel olaylarla uyum içinde sürekli olarak yeniden yorumlanmaya açık.

Bu özelliğinden dolayı tahminlerinin “doğruluğunu” değerlendirmek için her yıl uzmanlar eserlerini dikkatle yorumlamaya devam ediyor.

Nostradamus 2023 yılını öngören şiirinde, “Buğdayın pahası o kadar yükseğe çıkacak ki / İnsanoğlu hemcinsini yiyecek” ifadelerine yer verdi.

Bu kehanet metaforla sınırlı kalsa da, dünyanın pek çok yerinde ülkeler yükselen enflasyon kaynaklı fiyat artışı nedeniyle sıkıntılar çekiyor.


Bir başka ilgi çekici tahmin ise iklim felaketi etrafında dönüyor. Nostradamus, bugün yaşadığımız şiddetli fırtınalar, kontrol edilemeyen yangınlar ve artan sıcaklıklar gibi şiddetli hava olaylarını önceden tahmin etmiş gibi görünüyor. Kahin, kuraklaşan topraklardan ve büyük sellerden bahseden şiirler yazdı.

Ayrıca, tarımı yok eden ve hastalıklara ve açlığa yol açan tsunamilere işaret edebilecek “devasa dalgalar yoluyla çok büyük bir kıtlık” konusunda da uyarıda bulundu. Eğer öngörüleri doğruysa önümüzdeki yıllarda çok daha ciddi iklim felaketleri gerçekleşebilir.