Hayat Bilgisi 3. Sınıf

5. Ünite

Ülkemizin Yönetimi

Konu Metni:

Kurtuluş Savaşı bitip Millî Mücadele kazanıldıktan sonra 29 Ekim’de, Mustafa Kemal’in önderliğinde cumhuriyet ilan edildi. Böylece devletimizin yönetim şekli cumhuriyet, adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti oldu.


Mustafa Kemal, Türk milletinin özgür, birlik beraberlik ve dayanışma içerisinde yaşaması için cumhuriyeti kurdu.
Cumhuriyet, millet hâkimiyetine dayanan ve gücünü halktan alan bir devlet yönetimi şeklidir. Cumhuriyetle yönetilen ülkelerde millet, egemenliği kendielinde tutar. Bu egemenliği, belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullanır.
Cumhuriyet yönetiminde kadın erkek eşitliği vardır. Dil, din ayrımı gözetilmeden herkese eşit davranılır. Bu nedenlerle cumhuriyet, en iyi yönetim  şeklidir.

 

Cumhuriyet kurulmadan önce Devletimizi padişah yönetirdi. Devlet yönetiminde halkın söz hakkı yoktu. Cumhuriyetle birlikte yurdumuzun adı Türkiye Cumhuriyeti oldu. Yurdumuz gelişti ve ilerledi. Yeni yollar yapıldı, fabrikalar açıldı. Mustafa Kemal, insan hak ve özgürlüklerine çok önem verirdi. Türk milleti,Mustafa Kemal’in önderliğinde kurulan cumhuriyetle birçok hak ve özgürlüğe
kavuştu.
Herkes, eşit şartlarda eğitim alma hakkına sahip oldu.
Herkes, konut dokunulmazlığı ve haberleşme hakkını kazandı. Bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme özgürlüğü geldi.
Din ve devlet işleri birbirinden ayrıldı. Din, dil farkı gözetilmeden insanlar
eşit sayıldı.
Herkes, seçme ve seçilme hakkına sahip oldu. Türk kadını birçok ülkedeki kadınlardan daha önce seçme ve seçilme hakkını
kazandı.


Medeni Kanun ile evlilikte resmî nikâh zorunlu oldu. Kadınlara aile yaşamında
yeni haklar verildi. Kadın, erkek, eşit haklara sahip oldu.

Share This
%d blogcu bunu beğendi: