TUNCEL KURTİZ’İN YERİNE KİM OYNAYACAK?

Muhteşem Yüzyıl’da Ebu Suud Efendi’ye oyunculuğuyla olduğu kadar sesiyle de can veren Tuncel Kurtiz’in karşısına 106. bölümde çıkan şeyhülislam karakteri dikkat çekti.

Kanuni Sultan Süleyman’ın Ebu Suud Efendi’nin şikayeti üzerine görevlendirdiği Rüstem Paşa Şeyhülislam Fenerizade Muhittin Efendi’yi ziyaret eder. Paşa şeyhülislam ile aralarında geçen gergin konuşmayı Ebu Suud Efendi’nin şikayetinde haklı olduğunu vurgulayarak Sultan Süleyman’a bildirir.

Rüstem Paşa kendisine de bir tehlike olarak gördüğü Şeyhülislam Fenerizade Muhittin Efendi’nin düşüncelerini Hürrem Sultan’a da anlatır. Rüstem Paşa şeyhülislamın Şehzade Mustafa yanlısı olduğunu da vurgulayarak onu yerinden etmek gerektiğini söyler. Rüstem Paşa hünkarın bile makamından edemeyeceği din adamının karşısına Ebu Suud Efendi gibi kendilerine dost bir şeyhülislam çıkarmayı ve böylece Fenerizade Muhittin Efendi’yi görevinden azlini isteyecek noktaya getirmeyi planlar.

İşte bu gelişme gelecek bölümlerde Ebu Suud Efendi karakteri devam mı edecek yoksa yerine yeni Şeyhülislam mı Tuncel Kurtiz’in boşluğunu dolduracak sorusunu akıllara getirdi.

Comments are closed.