TÜRKİYE GENELİNDE VELİLER OKUL FORMASINI TERCİH ETTİ

Yıllardır hakkında en çok tartışmaların yapıldığı, eleştirilerin yöneltildiği, taleplerin olduğu ve bunun üzerine çeşitli düzenlemelerin gerçekleştirildiği konu, kılık kıyafet uygulaması.  Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tartışmalara son vermek ve tercih kolaylığı sağlamak için ”serbest kıyafet” veya ”okul forması” seçimini velilere bırakarak, yeni bir uygulama başlattı. Türkiye genelinde okullarda kıyafet belirleme anketleri devam ederken, şuanki sonuçlara göre özel ve devlet okullarındaki öğrenci velilerinin büyük çoğunluğunun tercihi, okul forması yönünde oldu.

MEB’in aldığı yeni kararla okullarda kılık kıyafet uygulamasında yeni döneme geçildi. Bundan sonra veliler okul kıyafetlerinin belirlenmesinde etkin rol oynayacak.  Bakanlığın, öğrencilerin kılık kıyafetlerinin nasıl olacağını belirleyen mevzuatta yaptığı düzenlemeyle, 2013-2014 eğitim öğretim yılından itibaren okullarda serbest kıyafet veya okul forması uygulamasını belirleme kararı velilere verildi.

Tüm okullarda, okul yönetimi ve okul-aile birliğinin koordinatörlüğünde, yönetmelikteki sınırlamalara aykırı olmamak kaydıyla, velilerin yüzde 50’sinden fazlasının onayı anket yoluyla alınarak kıyafetler belirlenecek. Alınan karara göre, her bir okulda aynı tip kıyafet olması şartıyla öğrenciler ya okul forması ya da serbest kıyafet giyecek.

Özel okullar da ”okul forması” dedi
Yeni kayıt olan öğrenci velilerinin kıyafetlere ilişkin tercihleri kayıt işlemleri sırasında alındı. Ancak diğer öğrenci velilerinin kıyafet tercihleri ise eğitim öğretim yılının başladığı bu ilk hafta boyunca gerek okuldan gerekse okulların web siteleri üzerinden alınmaya devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, şuana kadar yapılan anket sonuçlarında velilerin tercihinin okul forması yönünde olduğu öğrenildi. Özellikle İstanbul ve Ankara’da, velilerin çoğunluğunun eğilimi, serbest kıyafet yerine okul forması yönünde.

Özel okullarda da tablo aynı şekilde sonuçlandı. Özel okullarda öğrencisi olan velilerin büyük çoğunluğu da tercihini okul formasından yana kullandı.

En çok düzenleme yapılan konulardan biri
Okullarda kılık kıyafet düzenlemesinin geçmişi çok eskilere dayanıyor. Okullarda kıyafet uygulaması, 1930’lu yıllarda siyah önlükle başladı, günümüze kadar pek çok değişikliğe uğradı ve üzerinde çokça tartışmaların yaşandığı bir konu oldu.

Ayrıca kılık kıyafet düzenlemesi, Milli Eğitim Bakanlığınca da hakkında en çok düzenleme yapılan konu olma özelliğini de taşıdı.

Siyah önlük uygulamasına, ”ilköğretim çağındaki çocukları psikolojik açıdan olumsuz yönde etkilediği” gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanı Avni Akyol döneminde 1990-1991 eğitim öğretim yılından başlanmak üzerine son verildi. Yerine ilkokul 1-5. sınıflarda ”deniz mavisi, lacivert, siyah ve gri” renklerden birisinin önlük rengi olarak seçilmesi kararlaştırıldı.

Dönemin Milli Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay ise bazı sorunların yaşanması nedeniyle yayımladığı genelgeyle mevcut düzenleme hakkında uyarıda bulundu. İlköğretim kurumlarının 6, 7 ve 8. sınıflarındaki öğrencilerin fiziksel ve ruhsal olarak ilk 5 sınıftaki öğrencilerden farklılık gösterdiğini hatırlattı. Kızların forma, ceket, etek, kazak; erkeklerin ceket, pantolon, gömlek, kravat, sıcak mevsimde sadece gömlek, soğuk mevsimde ceket altına kapalı yaka kazak giydiği belirtildi.

Yayımlanan genelgelerle okul kıyafetleriyle ilgili sorunların yaşandığı, velilerin şikayetlerinin olduğu hatırlatılarak, ”velilerin okul kıyafetlerini istediği yerden alabilecekleri” uyarısının okul kapı girişlerine asılması uygulaması başlatıldı.

İklim koşullarına göre de değişti
Milli Eğitim Bakanı Necdet Tekin de yayımladığı genelgeyle iklim koşullarına uygun giyim konusunda yoğun istek geldiğini belirterek, bu isteklerin değerlendirilerek ortaöğretim kurumlarındaki kız öğrencilerin siyah, füme, gri renk pantolon giyebileceklerini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik de yayımladığı genelgeyle kılık kıyafet konusunda veli ve öğrencilerden yakınmaların yaşandığını belirterek, okul yönetimlerince yönetmeliklerde belirlenen özellikler dışında kılık kıyafet istendiğini, sık sık kıyafet değişikliğine gidildiğini, okulların anlaşmalı mağazalarda kıyafetlerin yüksek fiyatlarla satıldığı şikayetlerinin olduğunu kaydetti.

Çelik, şikayetler üzerine çok önemli olmadıkça öğrenci kıyafetlerinde değişikliğe gidilmemesi uyarısında bulundu.

Serbest kıyafet tercihe bırakıldı
Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu döneminde ise ”Okul Kıyafetleri Çalıştayı” yapıldı. Çalıştay sonunda elde edilen raporlarda, kılık kıyafetle ilgili genel çerçevenin Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenmesi önerildi.

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer döneminde ise örencilerin kılık kıyafet yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Değişiklikle, ”öğrenciler, okul, sınıf ve şubelerde tek tip kıyafet giymeye zorlanamaz. Ancak, velilerin en az yüzde 60’ının muvafakatiyle, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı
Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın yaptığı yeni düzenlemeyle ise tüm okullarda serbest kıyafet veya okul formasının kıyafet olarak belirlenmesinin velinin yüzde 50’sinden fazlasının kararıyla alınması kararlaştırıldı.

Comments are closed.