Y KUŞAĞI NEDİR?

Y kuşağı, sosyolojide 1980 – 1999 yılları arasında doğan gençlerin dâhil olduğu kuşağı tanımlamak için kullanır. Bu tarihler baz alındığında, Türkiye’de yaşayan 76 milyon kişinin yüzde 35’ini Y kuşağı oluşturuyor.

Kendilerinden önceki 1961 – 1980 yılları arasında doğan X kuşağına kıyasla en büyük özellikleri ise teknolojinin değiştirdiği zamana hızla ayak uydurabiliyor olmaları.

Y kuşağının özellikleri
Dünya genelinde Y kuşağına ilişkin yapılmış sayısız araştırma var. Ülkelere göre farklılıklar gösterse de Y kuşağına özgü belli ortak özelliklerinden söz etmek mümkün.
İstanbul’da Dinamo Eğitim ve Danışmanlık Merkezi’nde kuşak araştırmaları yapan Evrim Kuran’a göre, Y kuşağı “kitlesel olanı seven, komünitenin parçası olmak isteyen, saygıyı hak edene sunan, eş zamanlı olarak birkaç işi birden yapabilen ve teknolojiyi çok iyi kullanan” bir kuşak.

Comments are closed.